Praktisk rådgivning

Kontakt Better-climate.dk

Praktisk rådgivning

Vi rådgiver om ventilation, indeklima og energi for at sikre de bedste rammer for et sundt indeklima - uanset hvilken type bygning, der er tale om. Et godt indeklima er essentielt, når der opføres nye bygninger, renoveres eller der optimeres på eksisterende bygninger. 

 

Better Climate er eksperter i ventilation, indeklima og energi. Vi rådgiver om, hvordan man skaber det bedste og sundeste indeklima i byggerier for at sikre de bedste rammer for dem, der skal bruge og have glæde af byggeriet.

Kontakt os i dag

Indeklimaet skal tilpasses bygninge

Det er vigtigt med et sundt indeklima, men det er også vigtigt, at indeklimaet er tilpasset den enkelte bygning og brugsmønster. Better Climate tager udgangspunkt i det enkelte byggeri når vi rådgiver.
Indeklima handler om flere parametre, som alle skal spille sammen, og som skal tilpasse bygningens design og brug.

 

Energirådgivning

Byggeriets energiforbrug hænger ulasteligt sammen med brugen og indeklimaet. Som udgangspunkt koster driften af ventilation cirka 15 – 17% af det samlede energiforbrug til drift af bygninger.

 

Der er flere parametre som kræver ekstra fokus for at sikrer den bedste og energieffektive drift. Energiforbedringer af bygninger er et særligt fokusområde for Better Climate.

 

I nybyggeri såvel som eksisterende byggeri arbejder vi med forbedring og i en kombination af nye og tidssvarende funktioner, energieffektive systemer har vi fokus på at sikrer et tidssvarende indeklima med mindst muligt energiforbrug.