Cases - Pharma

Franziskus Hospital

Franziskus Hospital i Wien blev dannet i 2017 via en sammenslutning af St. Elisabeth Hospital og Hartmannspital. I forbindelse med en renovering skulle ventilationssystemet til køkkenområde fornyes og pga. begrænset plads blev rørene forseglet ved hjælp af Aeroseal.

 

Projektbeskrivelse

I forbindelse med den generelle renovering af Franziskus Hospital i Wien skulle køkkenventilationssystemet også fornyes. På grund af den begrænsede plads var det imidlertid ikke muligt at installere luftkanaler korrekt og i overensstemmelse med den nyeste teknologi. For at undgå potentielle lækager og lugtproblemer som følge heraf, blev udluftningsrørene forseglet ved hjælp af Aeroseal-processen efter færdiggørelsen af den rå installation. Til dette formål forseglede virksomheden Ing. August Lengauer GmbH & Co. KG alle luftkanalforbindelser med en plade af stål, før installationen af køkkenventilationsloftet. Derudover blev forseglingsanordningen i området for ventilationscenteret tilsluttet rørnetværket. En lækagemåling, der blev udført før forseglingen, viste lækager på næsten 400 l/s. Dette var en betydelig mængde, men på grund af den begrænsede plads under installationen kunne den ikke elimineres med konventionelle foranstaltninger. Ved at bruge Aeroseal-processen kunne lækagerne imidlertid reduceres med 95,2 % inden for kort tid, og efter forseglingen blev alle udluftningsrør klassificeret som lufttæthedsklasse D.

Projekt

Bygning: Franziskus Hospital Vienna
By: Wien, Østrig
Tidspunkt: 2020
Aeroseal-Partner: Aeroseal Austria
Udførende virksomhed: Fa. Ing. August Lengauer GmbH & Co KG
Førforsegling lækage: 378,3 l/s at 300 or 450 Pa
Efterforsegling lækage: 18,0 l/s at 300 or 450 Pa
Reduktion af lækage: 95,2 %

Download PDF

Plejehjemmet Hospital AZ Groeninge

I et nybygget plejehjem i London kunne den krævede lufttæthedsklasse ikke opnås pga. dårligt udført installationsarbejde. Derfor var efterfølgende forsegling nødvendig.

 

Projektbeskrivelse:

Under overdragelsen af et nybygget fireetagers plejehjem i London afslørede trykprøver i tre af fire luftkanalsystemer så betydelige lækager, at den krævede lufttæthedsklasse A ikke blev opnået. Derudover blev de krævede luftvolumener i rum, korridorer og gange ikke opnået på grund af lækagerne, og der kunne heller ikke garanteres tilstrækkelig fjernelse af udluft fra badeværelsesområder. Selv en øgning af ventilatorhastigheden var ikke tilstrækkelig til at opnå designværdierne. Ved hjælp af MEZ-Aeroseal kunne lækagerne i forsynings- og udsugningsluftkanalerne, der var installeret bag solide lofter, reduceres med i gennemsnit 93,8 %. Da luftvolumenen ved udluftningsristene efter forseglingen var højere end designværdierne, kunne ventilatorhastighederne igen reduceres, og dermed kunne der spares energi. Alt i alt tillod brugen af MEZ-Aeroseal at opnå tæthedsklasse B og i nogle tilfælde endda C. Desuden kunne det dermed undgås at skulle udskifte lækkende rørledninger og dermed få yderligere forsinkelser i byggeprocessen.

Projekt

Bygning: Hospital AZ Groeninge
By: London, Storbritannien
Tidspunkt: 2017
Aeroseal-Partner: Hasman Ltd.
Udførende virksomhed: Hasman Ltd.
Førforsegling lækage: 119,0 l/s
Efterforsegling lækage: 7,4 l/s
Reduktion af lækage: 93,80 %

Download PDF