En unik teknologi som giver store energibesparelser og reducere CO₂ 

Better Climate dækker hele Danmark og er autoriseret af MEZ-AEROSEAL.
Vi tilbyder effektiv tætning af ventilationssystemer med AEROSEAL som er en unik teknologi der sikre en effektiv tætning af anlæg, kanaler, forskellige typer af skakte, etc.

 

Uanset om der er tale om nybyggeri, ombyning eller renovering, så tætner AEROSEAL ventilationssystemet hurtigt og effektivt. AEROSEAL kan lukke huller og revner op til 15 mm.

 

Det er en dokumenteret proces, lækagen (utætheden) måles inden AEROSEAL udføres, AEROSEAL processen igangsættes og efter den ønskede tæthedsklasse er opnået måles lækagen igen og tætheden dokumenteres.

Book en demo

Den nye standard inden for tæthed af ventilationssystemer

Better Climate sikre at den ønskede tæthedsklassen opnåes hver gang
vi kan sikre at tæthedsklasse D (ATC2) kan opnås hver gang hvis dette ønskes.

 

Med MEZ-AEROSEAL er det muligt at opnå resultater, der ellers kun ville lade sig gøre med fuldsvejsede eller udførligt tætnede kanaler.


Med AEROSEAL reduceres den samlede lækage ofte med mere end 90%.


AEROSEAL har sat nye standarder inden for tæthed af ventilationssystemer og er blevet anvendt med stor succes på ventilationssystemer på både erhvervsbygninger og til private.

Teknologien bag

AEROSEAL fungerer ved, at tætningsmidlet i væskeform omdannes til en gasformig tilstand, der ved hjælp af varme og højt tryk blæses ind i ventilatiossystemet. Herfra finder de meget små partikler (aerosoler) selv vej til utæthederne i systemet og tætner den ene utæthed efter den anden. Utætheder i form af revner, huller på helt op til 15 mm kan tætnes og modstå et tryk på helt op til 2.000 Pa. efter tætning er udført.

10% lækage betyder et 30% højere elforbrug!

Processen som udføres med MEZ-AREOSAL er hurtig og effektiv, det ikke er nødvendigt med længerevarende byggearbejder som forstyrre den daglige drift for kunden.

 

Vi tætner op til 360 meter kanal / rør med et overflade areal på ca.1600 m² pr. dag

  • Med AEROSEAL reduceres udgiften til elforbruget kraftigt
  • Med AEROSEAL sænkes lydniveauet fra ventilationen
  • Med AEROSEAL øges komforten og hygiejnen
  • Med AEROSEAL minimeres energiforbrug til opvarmning & afkøling
  • Med AEROSEAL fordeles den behandlede luft jævnt ud i hele bygningen.

Vi dokumenterer den samlede lækage før og efter indgrebet for de berørte kanalsystemer.

 

Der er ofte store energibesparelser at hente. Generelt ser vi energitab fra 30% og op. Det betyder en kort tilbagebetalingstid, når der er tætnet med AEROSEAL. Tilbagebetalingstiden er ofte kortere end 3 år.