Cases - Fødevarer

Lux Tower

I det nybyggede flertagers-byggeri, blev et lejeområde omdannet til en restaurant. Den eksisterende ventilationsenhed blev udskiftet. Dog var det ikke så nemt pga. de eksisterende ventilationskanaler. For at forhindre lugtgener blev de standardkanaler, der var konstrueret, yderligere forseglet med AEROSEAL-systemet, da en anden renoveringsmulighed ikke var praktisk på grund af tilgængelighed og omkostninger.

 

Projektbeskrivelse

Luftkanalforbindelserne på ventilationsenheden blev lukket af med plader af metal. På samme måde blev de nye luftkanaler, der blev installeret i restauranten, forseglet med plader af metal fra de eksisterende kanaler i skakterne. Forseglingsenheden blev installeret direkte under ventilationskanalerne i området for cykelparkering og tilsluttet ventilationskanalerne ovenover. Efter forseglingen var afsluttet med AEROSEAL-systemet, blev der opnået en tæthedsklasse C for ABL- og FOL-kanalerne i dette system, som dermed opfylder kravene til tæthed.

Lux Tower

Projekt

Bygning: Lux Tower
By: Linz, Østrig
Tidspunkt: December 2019
Aeroseal-Partner: Aeroseal Austria
Udførende virksomhed: Aumayr GmbH Lüftung und Metalltechnik
Mål: Overholdelse af tæthedsklasse C
Førforsegling lækage: 53,7 l/s @ 400 Pa
Efterforsegling lækage: 6,1 l/s @ 400 Pa
Reduktion af lækage: 88,60 %

Download PDF