Rensning af ventilation

Kontakt Better Climate

Professionel rensning af ventilationssystemer

Better Climate tilbyder en professionel og effektiv rensning med vores specialudstyr til ventilations systemer, som kan tilpasses alle typer ventilationskanaler.

Rensningen sikre jer et bedre og sundere indeklima.

 

Vores effektive udstyr sikrer et ensartet resultat, og vi fokuserer altid på kvaliteten af vores arbejde, så det endelige resultat er så rent, som det kan blive.

 

Rensningen foregår ved, at vi etablerer et kraftigt udsugningssystem med en særlig filterindsats, som opsamler alt støv og snavs og filtrerer luften helt ren for skadelige partikler.

 

Renseopgaver dokumenteres med vores kvalitetssikring med video/billeddokumentation.

Hvad kan manglende vedligehold medføre?

Øget energiforbrug. Med støv og snavs opstår der modstand i kanalsystemet. Ved en modstand på blot 20 %, forbruges der 33 % mere strøm.

Sundhedsskadelig luft. Støv og andre partikler i indblæsningskanalen kan gøre indeluften støvfyldt og i værste fald sundhedsskadelig. Der kan nemlig ske en kemisk reaktion mellem ozon i udeluften og de partikler, der er i støvet.

Forringet velvære. Snavsede kanaler betyder et lavere luftskifte, dårlig vedligeholdelse og manglende indregulering kan meget let medføre forhøjet co₂-indhold og dårlig luftkvalitet, som kan give forringet velvære og faldende produktivitet.

Risiko for skimmelsvamp. Lavt eller manglende luftskifte kan medføre højere luftfugtighed og bidrage til risiko for skimmelsvamp, særligt i vådrum.

Træk og støj. Spjæld og ventiler, der ikke kan åbne og lukke ordentligt, kan f.eks. give træk og få anlægget til at støje unødigt.

Øget risiko for brand. Brandbare stoffer, støv (partikler) i kanalerne kan øge risikoen for brand.

Nedsat effekt af varmegenvinding og forkortet levetid af ventilationssystemet

Kontakt os i dag

 

De fleste mennesker opholder sig mere end 90% af deres liv indendørs.

 

Indendørs luft kan være op til fem gange mere forurenet end udendørsluft.
Kilder til indendørs forurening inkluderer tobaksrøg, brændeovne, rengøringsmidler, byggematerialer, tekstiler, møbler, husdyr og meget andet.

 

Utilstrækkelig ventilation kan føre til ophobning af forurenende stoffer.
Mekanisk ventilation og åbne vinduer kan hjælpe med at forbedre luftkvaliteten.

 

Rensning af ventilation er afgørende for at opretholde et sundt indeklima.