Hvorfor miljøledelse og standarden ISO 14001 er vigtige

Miljøledelse er nøglen til at tackle miljømæssige faktorer i en virksomheds produktion og drift. Med ISO 14001 kan du systematisere indsatsen – læs med og forstå hvordan.

Det kan være udfordrende at skabe overblik over miljømæssige forhold i en virksomhed og ikke mindst deres påvirkninger på omverdenen. At være bevidst om miljømæssige risici er imidlertid afgørende for at sikre effektiv og bæredygtig drift. Det handler ikke kun om gevinsten ved at reducere miljøpåvirkninger, men også om håndgribelige fordele som reducerede omkostninger.

Miljøledelsessystemer spiller en central rolle i processen med at tackle de miljømæssige faktorer. ISO 14001 er den internationalt anerkendte standard, der specificerer strukturen for miljøledelsessystemer. Den følger en 'Plan-Do-Check-Act'-cyklus, der sikrer løbende forbedringer på tværs af organisationen.

 

Hvad er miljøledelse?

Miljøledelse er en måde, hvorpå man kan konkretisere og systematisere sine data om og arbejdet med miljømæssige faktorer relateret til virksomhedens produktion og drift. Særligt i store virksomheder kan det være svært at få overblik over, hvilke miljøforhold man har at gøre med og den miljømæssige påvirkning, der forårsages.

En vigtig del af miljøledelse er blandt andet at kortlægge virksomhedens miljøforhold, fastsætte miljømål samt formulere en overordnet miljøpolitik og som følge heraf udarbejde en konkret handlingsplan for at opnå målene og efterleve politikken. Dermed er arbejdet dog ikke gjort – det er en væsentlig del af miljøledelse løbende at evaluere og justere de tiltag, virksomheden har gjort, for at sikre kontinuerlig forbedring.

Hvis man som virksomhed gerne vil reducere sine miljømæssige påvirkninger og signalere, at man tager bæredygtighed alvorligt, kan man med fordel integrere miljøledelse. Der er dog flere fordele at hente end 'blot' dette. Miljøstyrelsen har formuleret hele 8 gode grunde til at arbejde med miljøledelse:

  1. Bedre styring af forbrug af energi og råvarer
  2. Færre udgifter til forbrug af energi og råvarer
  3. Færre udgifter til affaldsbortskaffelse, spildevandsafledning og miljøafgifter
  4. Forbedret samarbejde med myndighederne
  5. Større troværdighed over for kunder
  6. Forbedret markedsposition, nye kundegrupper og fastholdelse af eksisterende kunder
  7. Øget samarbejde med leverandører
  8. Forbedret omdømme

 

Miljøledelsessystemer

Når man arbejder med miljøledelse, skal man gøre brug af miljøledelsessystemer. De gør det nemlig muligt at arbejde med miljøpåvirkninger på en holistisk måde; altså at inddrage alle faktorer og se på det samlede billede for at sikre de mest effektive løsninger. Uanset hvordan man arbejder med miljøledelse, er det overordnede formål altid at sikre løbende forbedringer af virksomhedens miljøforhold.

 

ISO 14000-familien

I ISO 14000-familien finder man en række standarder til miljøledelse. Tilsammen danner de et overordnet framework til arbejdet med miljøledelse. Familien består af hovedstandarden ISO 14001 og en række understøttende standarder, der blandt andet beskæftiger sig med labelling og kommunikation.

 

ISO 14001

ISO 14001 er en internationalt accepteret standard, der specificerer, hvordan miljøledelsessystemer kan se ud. Standarden blev først udarbejdet i 1996 og er siden da blevet opdateret flere gange. Den indeholder specifikke krav til, hvordan man udarbejder et miljøledelsessystem og giver et konkret framework til miljøledelse.

Frameworket følger en 'Plan-Do-Check-Act'-cyklus (PDCA). Det vil sige, at man løbende arbejder med at undersøge påvirkninger, sætte mål, implementere tiltag samt monitorere og forbedre dem. Man gennemgår cyklussen igen og igen, i takt med at virksomhedens mål bliver mere ambitiøse, og sikrer dermed en løbende forbedring.

Altså – i grove træk:

Plan: Definer miljøpolitik, identificer miljømæssige påvirkninger og aspekter og sæt mål

Do: Implementer tiltag for at opnå mål

Check: Tjek effekt af tiltag

Act: Forbedring af mangelfulde områder

ISO 14001-standarden kan købes hos Dansk Standard. For at blive ISO 14001-certificeret, skal virksomheden certificeres af en akkrediteret verifikator. Inden du hyrer denne verifikator, skal du have udarbejdet et miljøledelsessystem, der opfylder kravene for standarden og implementere det.

 

Vurdering af væsentlige miljøforhold

Som led i miljøledelsessystemet skal virksomheden vurdere, hvilke miljøforhold der er væsentlige, og hvor de største forbedringer kan opnås. Der er ikke en specifik liste over de vigtigste miljøforhold, da dette er subjektivt og forskelligt fra virksomhed til virksomhed.

Man kan arbejde ud fra forskellige kriterier for væsentlighed, men oftest vil størrelsen, hyppigheden, sandsynligheden og varigheden af påvirkningen være særligt kritiske faktorer. Derudover bør man overveje, hvor farlig påvirkningen er for miljøet. Der er også andre faktorer, der kan være værd at overveje, eksempelvis om gældende lovkrav overholdes, om indsatsen kan forbedre arbejdsmiljøet eller om interessenter har fremhævet specifikke forhold.

Derfor er denne vurdering en væsentlig del af PDCA-cyklussen, hvor man løbende gen-evaluerer og forbedrer på forskellige aspekter på forskellige tidspunkter.

 

Energi som væsentligt miljøforhold

Ofte vil en virksomheds energiforbrug være en af de væsentlige miljøforhold, især hvis dette er særligt højt. Er energiforbruget et væsentligt aspekt for din virksomhed, vil I i miljøledelsen blandt andet skulle formulere mål og tiltag, der sikrer en forbedring af energipræstationen. Derudover skal energipræstationen overvåges, og medarbejdernes og eksterne partneres bevidsthed om energiforbrug sikres. Det er også vigtigt, at energiforbruget adresseres i forbindelse med evalueringen af processer og funktioner, der påvirker denne, samt i evalueringen af miljøledelsessystemet som helhed.

Hvis din virksomhed ønsker at understøtte en bæredygtig fremtid, er det værd at undersøge jeres nuværende miljøledelse og give det et omfattende eftersyn. ISO 14001 danner en grundig ramme til at udarbejde et miljøledelsessystem, der ikke arbejder kun med enkelte faktorer, men tager hele virksomheden samt eksterne faktorer i betragtning.

Er energiforbruget en væsentlig del af jeres miljøforhold, som I gerne vil arbejde på at forbedre, kan det være en overvejelse at undersøge mulighederne for optimering af jeres ventilationssystem. En utæthed på blot 10% i ventilationssystemet kan nemlig medføre et 33% højere energiforbrug. Her er altså en oplagt mulighed for at minimere jeres miljøpåvirkning.

Kontakt os hos Better Climate for en uforpligtende snak om mulighederne for jeres ventilationssystem.

FAQ

Hvad er ISO 14001?
ISO 14001 er en international anerkendt standard for miljøledelsessystemer. Det er et framework, der gør det lettere for virksomheder at arbejde med miljøledelse.

Hvilke fordele er der ved at arbejde med ISO 14001?
Udover signalværdien i at være en virksomhed, der gør en indsats for bæredygtighed, så kan man med effektiv miljøledelse ofte reducere omkostninger og brug af ressourcer.

Hvordan ved jeg, hvor min virksomhed kan forbedre sin miljøpåvirkning?
De relevante miljøforhold er individuelle for hver virksomhed. Derfor bør virksomheden foretage en vurdering af, hvilke forhold der spiller en rolle i produktionen og driften. En oversigt over kriterier for væsentlighed kan eksempelvis findes hos Miljøstyrelsen.