Coating (Relining) af kanalsystemer i gamle utætte kanaler, skorstene eller bygningsskakte

Forlæng levetiden og forbedre driften af ventilations systemet – med et brandtestet og godkendt produkt.

 

”Strømpeforing” som det hed før i tiden, er kendt som en traditionel strømpeforing. Den er klassificeret som brandklasse B-materiale og må ikke bruges i ventilation. Et klasse B-materiale er normalt antændende, normalt varmeafgivende og normalt røgudviklende. Ved normalt forstås, at det er lige så let antændeligt og brænder som træ.

Omkostningseffektivt og miljøvenligt alternativ til udskiftning

Med vores coating får ventilationssystemet forlænget levetid og sikre driften. Det har fordele for både dig og miljøet. Med tætte ventilationskanaler opnås bedre indeklima og dermed lavere energiforbrug.

 

For miljøet, fordi der er store besparelser at opnå ved renoveringsarbejde. En fuld udskiftning af ventilationskanalerne er ofte ikke nødvendig med vores coatingløsning.

 

Vi kan coate eksisterende kanaler, skakte og skorstene, så de kan bruges som nye kanaler til føringsveje til friskluftindtag eller indblæsning.

 

Hvordan udføres arbejdet?

Når vi skal coate (reline) en skakt eller ventilationskanal starter vi med at dokumentere det pågældende arbejdsområdes tilstand med video/billede inden arbejdet påbegyndes. Derefter renser vi med vores specialudstyr og herefter udføres coatingen. Selve coatingen er en teknik, hvor der påføres et eller flere lag af en slags “gummihud”. Coating forsegler mindre utætheder, mindsker luftmodstanden og er brandhæmmende.

 

Afslutningsvis dokumenteres det færdige resultat med video/billede til kvalitetssikring og en kopi udleveres til kunden.